AZ-MVV,  AZ komt naar beneden.;MVV-hools verzamelen zich ook onderaan het hek(niet zichtbaar)