mvvamsterdam8081_2.jpg (204765 bytes)

Honden 2

Het optreden van de supposten in het MVV-stadion is 1. onwettig 2.provocerend en 3.ondeskundig. 1. Onwettig. Een voorval. Een suppoost grijpt op de tribune een jongen vast die zich losrukt. De suppoost grijpt hem opnieuw en geeft hem enkele klappen in het gezicht. Een andere suppoost zorgt met een hond ervoor dat niemand in de buurt kan komen. Je reinste terreur! Wat deze knaap ook heeft gedaan, het optreden van deze suppoosten is volstrekt onwettig. Een aanklacht tegen deze mensen wegens mishandeling zou dan ook op zijn plaats zijn. Patrouilleren met daaraan de bevoegdheid om iemand vast te grijpen of te slaan, is volgens de wet uitdrukkelijk voorbehouden aan de politie. en als de hond iemand zou bijten, zijn de gevolgen (aansprakelijkheid) voor de eigenaar onafzienbaar. 2. Provocerend. Dit hangt sterk naar ondeskundigheid. De suppoosten scheppen er kennelijk genoegen in deze honden- ook al is de tribune rustig - hun kracht te laten etaleren. Dit had tot gevolg dat de mensen die naar huis wilden geen gebruik meer konden maken van het gangpad onder aan de tribune, of zich een aap schrokken als de honden een uitval deden. De pure machtwellust die dit uitstraalde was stuitend. Een ander voorval; een suppoost priemt zonder dat een hand naar hem is uitgestoken met en paraplu met scherpe ijzeren punt in de richting van iemands hoofd. Waar haalt hij het recht vandaan? 3. Ondeskundig. Uit bovenstaande blijkt al dat ze ondeskundig zijn. Bovndin heb ik de sterke indruk dat de hondn onvoldoende zijn afgricht. Concluderend zou ik ervoor willen pleiten suppoosten suppoostenwerk te laten doen, d.w.z. kaartjes laten afscheuren e.d. en andere taken aan daartoe bevoegde mensen over te laten.