Uit het CIV jaarverslag:

De wedstrijd MVV – Helmond Sport was aangemerkt als een wedstrijd met een laag risico. Tijdens het vooroverleg waren er geen signalen die wezen op te verwachten ongeregeldheden. Voor de supporters van Helmond Sport gold een verplichte buscombi voor de wedstrijd tegen MVV.
Enkele dagen voor de wedstrijd kwam via de RID bij het politiekorps Brabant Zuid Oost informatie binnen dat supporters van MVV voornemens waren de supportersbussen aan te vallen. De signalen werden door de voetbalcoördi-nator van de Brabantse politie doorgegeven aan zijn collega in Maastricht. Ook werd de informatie telefonisch doorgegeven aan de RID van het korps Limburg Zuid en later schriftelijk bevestigd. Beide RID\'s hebben de signalen vervolgens nagetrokken maar niet bevestigd gekregen. Hierop heeft het politiekorps Limburg Zuid besloten geen wijzigingen aan te brengen in de veiligheidsorganisatie zoals die besproken was op het vooroverleg.
Op de wedstrijddag vertrokken twee bussen richting Maastricht. Het laatste stuk werden beide bussen begeleid door een autopatrouille en motorfiets.
De bussen arriveerden zonder problemen bij het stadion en de wedstrijd verliep zonder noemenswaardige incidenten. Wel provoceerden beide sup-portersgroepen elkaar. Dat ging vrij eenvoudig aangezien de afscheiding tussen beide vakken alleen uit een hek bestond. Diverse supporters van Helmond Sport waren duidelijk onder invloed van alcohol of drugs.
Na de wedstrijd ging de aanhang van Helmond Sport naar de bussen. Daar zagen ze een groep jonge jongens, die ook op het complex was vanwege een groot voetbaltoernooi, aan voor MVV supporters. De aanhang uit Hel-mond keerde zich tegen deze groep en probeerde door de linie heen te bre-ken die door suppoosten en politie was opgetrokken. Er werd bijstand ver-leend door de hondenbrigade en zelfs even pepperspray gebruikt. Hierdoor is een vechtpartij tussen beide groepen voorkomen. De suppoosten en de politie trachtten vervolgens de supporters van Helmond Sport in de bussen te krijgen en te houden, wat uiteindelijk met veel moeite lukte. De bussen vertrokken vervolgens onder politiebegeleiding, maar werden nog bij het stadion, in een donker parkachtig gedeelte, opgewacht door naar schatting 40 personen. Zij bekogelden de bussen met stenen en weipalen, waarbij ook begeleidende voertuigen van suppoosten en de politie werden geraakt. Van de eerste bus sneuvelden alle ruiten aan de linkerkant en bij de tweede bus drie linkerruiten. De eerste bus reed onder begeleiding verder, de tweede bus stopte omdat er melding werd gemaakt van een zwaargewonde. Op dat moment dreigde een confrontatie tussen de inzittenden van de tweede bus, die inmiddels uitgestapt waren, en fans van MVV die achter de bus aanre-den. De politie kreeg de supporters weer in de bus en toen bleek dat de verwondingen van het slachtoffer meevielen, vertrok ook de tweede bus richting Helmond.
De route naar de snelweg was, zoals gebruikelijk, voor het vertrek van beide bussen verkend door motorrijders, maar dat leverde geen verdachte om-standigheden op. De politie kreeg de groep stenengooiers pas in de gaten op het moment dat de bussen al in beweging waren en zich vlak bij de on-heilsplek bevonden. Hierdoor kon geen alternatieve route meer worden ge-zocht voor de bussen. De politie heeft niemand van de groep stenengooiers kunnen herkennen vanwege de volstrekte duisternis in het parkachtige deel van het terrein vlakbij het stadion. Er zijn dan ook geen aanhoudingen ver-richt. Volgens de politie kunnen de daders onmogelijk in het stadion hebben gezeten, anders waren ze wel gespot tijdens hun vertrek uit het stadion.
Pagina 28 Eindrapport Auditteam Voetbalvandalisme
Dit wordt tegengesproken door een collega uit Helmond, die meent gezien te hebben dat een grote groep MVV supporters vijf minuten voor tijd de tri-bunes verliet.
De politie van Maastricht heeft inmiddels het afgelopen seizoen in het alge-meen en het busincident in het bijzonder, geëvalueerd en is tot de volgende conclusies gekomen:
• De parkachtige omgeving rond het stadion vraagt meer inzet van spotters en rechtvaardigt een betere verkenning van de omgeving en de route van het stadion naar de snelweg toe. Zeker als het vertrek van de bussen door omstandigheden is vertraagd.
• In overleg met de gemeente en MVV wordt voorgesteld om aan de ach-terzijde van het stadion een bussluis aan te leggen, zodat de bussen met bezoekende supporters (meer) uit het zicht staan van de MVV aanhan-gers die na afloop van de wedstrijd het stadion verlaten.
• De politie is van mening dat zolang geruchten rond te verwachten con-frontaties of ongeregeldheden bij voetbalwedstrijden van MVV niet be-vestigd kunnen worden door betrokken regionale inlichtingendiensten, extra politie-inzet op voorhand niet de voorkeur verdient.

 

 

1