MVV - VVV 2002 / 2003

Misschien wel de laatste wedstrijd van MVV met het dreigende faillissement?? Juist daarom werd met zijn allen besloten weer eens allemaal samen te komen voor de wedstrijd (5 uur voor de wedstrijd) om gezamenlijk een pilsje te pakken. Sjus wie vreuger :-)
Een man of 30 kwam uiteindelijk opdagen.
Blijkbaar vond men politiebegeleiding naar het stadion nodig..
Het stadion en met name de Maastribune zat goed vol....geweldige sfeer!
Supp.club Ultra's 62 zorgde voor een geweldige atmospheer.
De wedstrijd stond ook in het teken van het afscheid van Taiwo (zie spandoek).
Ondanks de goede sfeer was iedereen gespannen...
Omdat het wel eens de laatste wedstrijd kon zijn, moet je toch in stijl eindigen....alle supporters het veld op. Iedereen verzamelde zich 10 min. voor het einde rond de hekken.
Als de eerste supporters op het veld plaatsnemen, volgen er snel meer.
De scheids fluit af...de eerste supporters komen het veld op. Kort erna volgen tientallen anderen (uiteindelijk na enkele minuten honderden, nadat men de poorten open zet).
De VVV-fans worden bedankt voor hun spottende spreekkoren 'MVV failliet'. Er wordt een sprintje getrokken naar het Venlo vak, waar de VVV-supporters in eerste instantie nog veilig achter het hek staan.
Foto uit VVV-vak, gejat van VVV-site: http://members.lycos.nl/vvv4ever/

De eerste MVV-supporter nadert het VVV-vak. Van de VVV-fans komt geen tegenreactie...

Nadat meer MVV'ers naderen, de eerste hoekvlag het VVV-vak in verdween en de MVV-fans het vak in dreigen te klimmen, is het VVV-vak binnen 5 sec. leeggestroomd.

 

1