RKC - MVV 1997 / 1998

Een beslissende wedstrijd voor MVV om nacompetitie te ontlopen. Hierdoor waren er maar liefst 500 man met bussen gekomen en nog eens een 250 man op eigen vervoer. In het vak is de harde kern dan ook goed vertegenwoordigd.
De wedstrijd eindigde in 1-1. Niet ongunstig voor MVV, voor RKC een bittere pil.
Na de wedstrijd wordt er dan ook nog even gewacht op wat eventueel komen gaat. Er is veel politie op de been. Toch verschijnt aan de overzijde van een gracht
ineens een groep van pakweg 40 RKC-jongeren. Al snel vliegt het stenen over en
weer.
Steeds meer MVV-fans komen het vak uit en groeperen zich aan de overzijde van de gracht. Onder tussen heeft een groep MVV-fans een
opening gevonden om tot de overkant te komen. Het grasveld met Waalwijkers wordt
in een mum van tijd schoongeveegd. Er vallen flinke rake klappen en RKC slaat op de vlucht.
Ondertussen regent het stenen, flesjes en blikjes over en weer...
Als de poltie de MVV-fans terug in de bussen
probeert te krijgen, onstaat er opnieuw commotie. Op deze foto deed men net een poging een MVV-fan te arresteren. Hij wordt ontzet door andere fans.
Hierbij vallen een paar rake tikken.
Op deze foto is een beetje te zien hoe een aantal MVV-fans inmiddels aan de overkant zijn geraakt waar enkele RKC-fans het even zwaar te verduren hadden. Net niet zichtbaar is de gracht tussen de 2 oevers. (Wellicht wel bekend voor mensen die vaker bij RKC zijn geweest).

Toen iedereen weer in de bussen plaats had genomen was het opnieuw raak. Een ruit sneuvelde waardoor iedereen weer naar buiten spurde achter een groep Waalwijkers aan. Tot aan het supporters-cafe werden ze achtervolgt waar uiteindelijk de politie ingreep met wapenstok en honden. De weken en maanden na deze incidenten zouden vele stadionverboden en boetes volgen ondanks dat er die middag niemand opgepakt was.
Nog enkele aanvullende foto's: Politie die de MVV-fans terug in de bussen probeert te krijgen.
De ME begint hier in te grijpen.
Er wordt druk heen en weer gerend en met stenen gegooid, zie de gooiende bewegingen op de foto. Ondertussen staat de ME nog steeds tussen de MVV-fans in.
De ME-begint met uitdelen van de eerste klappen (zie markering).
Aan de overkant wat stenengooiers van RKC.
-
Ook MVV-suppoosten proberen tussenbeide te komen, hetgeen niet erg gewaardeerd wordt en hen dan ook duur komt te staan.
De rust keert pas na ongeveer 20 minuten terug.
Nog een foto van een groep MVV-fans in het vak, eerder die middag.

 

1